Výroba a výstavba parkovacej veže

Výroba parkovacích veží nie je zdanlivo jednoduchá. Ide o veľmi dôkladne obrábaný systém zostáv a dielcob, ktoré musia při montáži do seba zapadať s presnosťou desatiny milimetra.

Při výrobe sa používajú tak najnovšie technológie spracovania hutných materiálov, ale aj dôkladne pripravený systém elektroinštalácie a programovania. Systém môže byť už z výroby určený pre špecifické potřeby každého zákazníka, čím sa stáva unikátnym parkovacím systémom.

Systém je navrhnutý tak, aby bola možnosť umiestniť 16 vozidiel na plochu dvoch parkovacích miest. Vozidlá su umiestnené horizontálne v dvoch radoch. Celý systém je riadený z ovládacieho panelu pred vežou a automobily sa otáčajú smerom zhora nadol. Veža si sama nájde voľné parkovacie miesto a pripraviť ho pre ďalšieho parkujúceho. Naviac si systém sám určí, ktorá cesta bude pre odovzdanie vodičovi kratšia. Netočí sa len jednosmerne, ale podľa situácie systém volí kratšiu možnosť. Z pohľadu priestoru a efektivity ide o veľmi úsporné parkovisko.

Z mechanickej stránky sa jedná o samostatne voľne stojacu konštrukciu s životnosťou viac ako 20 rokov a rýchlou inštaláciou od 3 dní v závislosti od prevedenia. CAR TOWER je aj maximálne flexibilný systém s možnosťou demontáže a premiestnenia na ľubovoľné miesto počas celej doby životnosti.

Parkovací systém CAR TOWER je navrhnutý s maximálny stupňom unifikácie jednotlivých komponentov a tým je konštrukčne pripravený na možnosť dodsatočného zastrešenia, krytovania alebo na použitie iných doplnkov vyrobených v súlade s požiadavkou zákazníka.